20.yüzyılda geçen bir filmde 21.yüzyıla ait bir şarkı duymuş olabilirsiniz veya dönemine ait olmayan moda ürünlerini kullanan karakterler görmüşsünüzdür. Ve bir anda içinizden bir ses “Bu sanki buraya ait değil gibi” diye bir ses duyarsınız. Buna anakronizm denir ve sanat tarihi boyunca buna çokça rastlanır. Peki nedir anakronizm, nasıl bulunur?

Anakronizm Nedir?

Anakronizm, tercihe bağlı olarak isteyerek veya fark etmeden yapılan zamansal tutarsızlıktır. Yunanca geri anlamında kullanılan “ana” ve süre anlamında kullanılan “khronos” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşur. Anakronizmin kullanılma nedeni amaca bağlı olarak değişebilir, farklı çeşitler le sonuçlanabilir.

Anakronizm Çeşitleri:

1- Kronolojik Anakronizm (Parakronizm):

Herhangi bir şeyin olmaması gereken zamanda kullanılması. Bu tür diğerlerinde farklı olarak tutarsızlık olarak kabul edilmeyebilir çünkü bazen geçmişte sıkça kullanılan herhangi bir şey bugün de kullanılıyor olabilir.

2- Prokronizm:

Gelecekten bir şeyin henüz oluşturulmadığı bir zamanda kullanılmasıdır. Bu tam bir hatadır çünkü gelecekteki bir şeyin geçmişe gelmesi mümkün değildir.