Monografi, Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan bir kelime olup, özellikle bilimsel alanda kişi, konu veya sorunlar hakkında detaylı bir inceleme yapmayı amaçlayan kitapların genel adıdır. Monografi, kelime anlamı olarak “tek yazı” olarak ifade edilir ve genellikle bir eser, yazar, yer veya tarihi bir olayın belirli bir yönünü ayrıntılı bir şekilde ele alır.

Monografi yazımı, bir kişinin hayatı, eserleri, kişiliği ve başarıları gibi konuları detaylı bir şekilde ele alırken, bu incelemeye herhangi bir sakınca olmayan bölümleri içerir. Monografi yazarken, bir sanatçının veya bir konunun özel bir görüş veya bakış açısıyla incelenebileceği gibi, derinlemesine bir inceleme yazısı da olabilir.

Monografi yazımı sırasında incelenen konu ya da kişi, tüm yönleriyle ele alınır ve bu konu hakkında detaylı araştırmalar yapılır. Ayrıca, daha önce bilinmeyen veya gizli kalmış bilgilerin de ortaya konması gerekebilir. Örneğin, bir sanatçının incelemesi yapılıyorsa, bu sanatçının diğer sanatçılardan farklılaşan özellikleri de vurgulanır.

Monografiler, bir konu hakkında yazılabilecek her şeyi içermesi gereken geniş kapsamlı çalışmalardır. Bu nedenle monografi, “tek yazı” anlamıyla da bilinir. Bu tür incelemeler, ünlü isimlerin hayatlarını ve eserlerini derinlemesine incelemenin yanı sıra, bilimsel konuları detaylı bir şekilde ele almanın bir yolu olarak kullanılır. Monografiler, bilimsel araştırmaların ve kültürel analizlerin önemli bir parçasıdır ve genellikle uzmanlık gerektiren bir yazım türüdür.

MONOGRAFİNİN ÖZELLİKLERİ

Monografi kelimesi, Türk dili içerisinde az bilinmesine rağmen, oldukça zengin bir içerik ve kelime çeşitliliğine sahip olan bu dilde önemli bir yere sahiptir. Monografi, hem anlam bakımından hem de özellikleri bakımından ilgi çekici bir kavramdır. İşte monografinin özellikleri ve örnekleri:

  1. Geniş Konu Yelpazesi: Monografi, içeriğine herhangi bir eser, olay, yazar, bilimsel bir detay, tarihi bir konu veya özel bir bakış açısı dahil olabilecek geniş bir konu yelpazesi sunar. Bu, monografi yazarlarına çeşitli konuları derinlemesine inceleme fırsatı verir.
  2. Birey veya Eserin Tüm Yönleri: Monografi içeriği, ele alınan eser veya bireyin tüm yönlerini kapsar. Örneğin, bir sanat eseri monografisi yazılıyorsa, bu eser yazarının biyografisi, eserin tarihsel bağlamı, analizi ve etkileri gibi tüm detaylar incelenir.
  3. Olguları ve Olayları Anlamlandırma: Monografiler, olgu ve olayların tamamını olduğu gibi ele alarak, bu olguları ve olayları anlamlandırmaya yardımcı olan çalışmalardır. Bu, belirli bir konunun daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlar.
  4. Örnekler: Monografi araştırmalarının sıkça rastlanan örnekleri, “olay monografileri” ve “değişim monografileri”dir. Olay monografileri, belirli bir olayı veya dönemi derinlemesine inceleyerek anlamlandırırken, değişim monografileri ise belirli bir konunun zaman içindeki değişimini inceler.

TÜRK EDEBİYATINDA 5 MONOGRAFİ ESER ÖRNEĞİ

1- Bir Bilim Adamının Romanı – Oğuz Atay

2- Türkçede Roman – M. Nihat Özen

3- Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar – Fuat Köprülü

4- Dertli Dolap Yunus Emre – Nezihe Araz

5- Köroğlu Destanı – Pertev Naili Boratav

İLGİNÇ BİR BİLGİ

Ünlü yönetmenler Robert Rodriguez ve Quentin Tarantino B filmlere hayran yönetmenlerdir.