7
Oluşturma tarihi Tarafından karahan

Fotoğraf Quiz

1 / 20

Karanlık Kutu'da görüntünün sağ-sol tersliğinin ortadan kalkmasına katkı sağlayarak yüzey üzerindeki görüntü açısından önemli bir noktayı tespit etmiş olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 20

Aşağıdakilerden hangisi kalotip yöntemini dagerotip yöntemine göre üstün hale getirmiştir?

3 / 20

Karanlık kutuda iğne deliğinden giren ışığın ters görüntü oluşturduğundan ilk kez söz eden kişi kimdir?

4 / 20

Gölge ve yansımaların ortaya çıkması için üç temel öğe gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu öğelerin en önemlisi ve belirleyici olanıdır?

5 / 20

Asagıdaki şıklardan hangisi Julia Margeret Cameron’un fotoğraflarında faydalandığı konulardan birisidir?

6 / 20

İzdüşümün iki boyutlu olma niteliğini aşağıdakilerden hangisi belirler?

7 / 20

Yatay perspektifli, ince uzun ve çok geniş açılı resim ve görüntüye ne ad verilir?

8 / 20

İngilizler, 1860’lardan sonra hayli popüler olan Carte-de-visite yönteminin tüm dünyada göstermiş olduğu büyük başarısını ifade etmek için hangi terimi kullanmışlardır?

9 / 20

Niepce, tarafından metal levha üzerinde elde edilen resime ne ad verilmiştir?

10 / 20

Thomas Wedgwood fotoğrafın gelişiminde aşağıdakilerden hangi buluşu yapmıştır?

11 / 20

Işığa duyarlı maddelerle ilk kez yüzey üzerinde pozlama yoluyla lekeler, şekiller elde etmeyi başaran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 20

Fiziksel olarak varolan gerçek nesnenin, bir araç yoluyla yanlış algılanacak şekilde üretilmesine ne ad verilir?

13 / 20

Pozlamaya en uygun kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Meryam Ana ve Çocuk İsa yorumları yapılan 1865 tarihli Torunum adlı iki ayrı fotoğraftan oluşan bileşik baskı aşağıdakilerden hangisine aittir?

15 / 20

Sanat Öğrencileri İçin Natüralist Fotoğraf isimli kitabın yazarı ve Doğalcı fotoğraf kuramının yaratıcısı olan fotoğraf sanatçısı kimdir?

16 / 20

Doğanın Kalemi adlı eser kime aittir?

17 / 20

Fotoğraf sanatının gelişiminde özellikle yüzey üzerinde ışığın sabitlenmesinde hangi kimyasal maddeler etkin olmuştur?

18 / 20

Fotoğrafın bir sanat yapıtı olabilmesi için verilen mücadele kaçıncı yüzyılda ilk kez gerçekleşmiştir?

19 / 20

Diyafram açıklığı karanlık kutuya hangi amaçla konulmuştur?

20 / 20

Dagerotip en hızlı ve kalıcı başarısını hangi ülkede göstermiştir?

Skorunuz

The average score is 68%

0%